Voit yhdistää useita tilauksia käsittelylistoiksi, ja tulostaa kerralla listan kaikkien tilausten tilausdokumentit.

Tilausdokumenttien massatulostaminen pitää sisällään seuraavat vaiheet:

 • Massakäsiteltävien tilausten valinta ja käsittelylistan luominen
 • Tilausten käsitteleminen
 • Tilausdokumenttien tulostaminen
 • Käsittelylistan viimeistely

Tilausten massakäsittely ja dokumenttien massatulostus ovat käytettävissä vain seuraavissa palvelupaketeissa:

 • Advanced
 • Pro
 • Enterprise

Käsittelylistan luominen

 1. Mene sivulle Tilaukset.
 2. Suodata sivulle näkyviin halutut tilaukset oikean reunan hakutyökalujen avulla.

  Jos haluat esimerkiksi käsitellä kaikki Postin palveluilla toimitettavat tilaukset kerralla, suodata oikean reunan Toimitustapa-valikolla esiin SmartShipiä käyttävät tilaukset ja lisää ne kaikki samalle käsittelylistalle.

 3. Valitse listalla näkyvät tilaukset.

  Et voi valita peruttuja tai jollekin toiselle tilauslistalle lisättyjä tilauksia.

 4. Paina tilauslistan yllä Käsittelylista -pudotusvalikkoa.
 5. Syötä uuden listan nimi kohdassa Luo käsittelylista ja paina +-painiketta.

Kun olet luonut käsittelylistan, löydät sen Tilaukset-sivulta kohdasta Käsittelylistat.

Seuraavaksi voit tulostaa listan tilausten tilausdokumentit ja massakäsitellä listan tilaukset.

Voit myös lisätä käsittelylistalle tilauksia jälkikäteen.

Tilausten lisääminen olemassa olevalle käsittelylistalle

 1. Mene sivulle Tilaukset.
 2. Valitse tilauksia, jotka haluat lisätä olemassa olevalle listalle.

  Voit lisätä käsittelylistalle ainoastaan tilauslistan samalla sivulla olevia tilauksia.

 3. Paina tilauslistan yllä Käsittelylista -pudotusvalikkoa.
 4. Kohdassa Lisää käsittelylistalle valitse käsittelylista, johon haluat lisätä valitsemasi tilaukset.

  Tilaukset lisätään käsittelylistalle.

Käsittelylistan tilausdokumenttien tulostaminen

 1. Etsi ja avaa käsittelylista Tilaukset-sivun Käsittelylistat-valikosta.
 2. Paina sivun oikeassa yläkulmassa Tulosta tilausdokumentit -painiketta.
 3. Tulosta tai lataa halutut dokumentit valikosta.

  Tietyt virheet käsittelylistan tilauksissa voivat estää tilausdokumenttien tulostamisen ja tilausten pikakäsittelyn. Tällöin virheet on korjattava tai poistettava tilaukset väliaikaisesti käsittelylistalta.

  Virheitä voi aiheutua muun muassa logistiikka- ja maksupalvelujen vikatilanteista tai jos tilauksen maksut eivät täsmää loppusumman kanssa (esimerkiksi jos tilauksen kohdalla on tehty tuotepalautuksia).

Kun olet tulostanut dokumentit, voit käsitellä käsittelylistan sisältämät tilaukset seuraavan kappaleen ohjeiden mukaisesti.

Käsittelylistan tilausten käsitteleminen

Voit käsitellä käsittelylistan sisältämät tilaukset nopeasti kaikki kerralla tai yksi kerrallaan käyttämällä kunkin tilausrivin oikean reunan työkaluvalikkoa.

Näin massakäsittelet käsittelylistan tilaukset:

 1. Etsi ja avaa käsittelylista Tilaukset-sivun Käsittelylistat-valikosta.
 2. Varmista että käsittelylistalla ei ole punaisella merkittyjä, virheellisiä tilauksia.

  Jos mahdollista, korjaa tilausten sisältämät virheet, jotka estävät pikakäsittelyn ja tilausdokumenttien tulostamisen.

  Tarvittaessa poista virheelliset tilaukset käsittelylistalta.

 3. Paina tilauslistan yläpuolella Pikakäsittele käsittelylista.

Jos haluat käsitellä käsittelylistan tilaukset yksi kerrallaan, valitse kunkin tilausrivin oikean reunan valikosta Pikakäsittele tilaus.

Kun olet tulostanut kaikkien käsittelylistan tilausten dokumentit ja käsitellyt kaikki tilaukset, voit viimeistellä käsittelylistan seuraavan kappaleen ohjeiden mukaisesti.

Käsittelylistan viimeistely

Kun olet käsitellyt listan kaikki tilaukset, käsittelylista on viimeisteltävä. Viimeistelyssä käsittelylista arkistoidaan, jolloin sitä ei enää näytetä Tilaukset-sivulla.

 1. Etsi ja avaa käsittelylista Tilaukset-sivun Käsittelylistat-valikosta.
 2. Paina käsittelylistan sivulla Viimeistele käsittelylista -painiketta.

Viimeistelyn jälkeen et pääse enää käsiksi käsittelylistaan ja sitä ei enää näytetä käsittelylistojen listalla Tilaukset-sivulla. Löydät kuitenkin listan sisältämät tilaukset Tilaukset-sivun hakutyökalujen avulla.

Tilausten poistaminen käsittelylistalta

Jos käsittelylistan sisältämän tilauksien tilausdokumenttien tulostaminen ei syystä tai toisesta onnistu tai tilaus ei kuulu käsittelylistalle, voit poistaa sen valitsemalla tilausrivin oikean reunan valikosta Poista tilaus käsittelylistalta.

Esimerkiksi logistiikka- ja maksuintegraatioiden vikatilanteet voivat estää käsittelylistan dokumenttien tulostamisen tai pikakäsittelyn. Jos huomaat, että jokin palvelu aiheuttaa virheitä, poista kaikki kyseistä palvelua käyttävät tilaukset käsittelylistalta, jotta voit käyttää massatulostusta.

Tilauksen poistaminen käsittelylistalta ei poista tilausta verkkokaupasta, vaan löydät listoilta poistetut tilaukset edelleen Tilaukset-sivun kautta.

Käsittelylistojen poistaminen

Voit poistaa tarpeettoman käsittelylistan painamalla käsittelylistan sivulla Poista käsittelylista -painiketta.

Käsittelylistan poistaminen ei poista listan sisältämiä tilauksia.