Tulostaa listan tilanteesta riippuvia luokkanimiä, jotka usein annetaan body-elementille.

Kuvaus

Tagi tulostaa eri luokkanimiä eri tilanteissa. Komennon avulla voit esimerkiksi määrittää erilaiset väriteemat jokaiselle päätuoteryhmälle tai tehdä yksittäiselle kampanjatuotteelle omia tyylimuutoksia.

Katso lista tagin tulostamista luokkanimistä ja niiden ehdoista.

Usein {BodyClass}-tagin tuottamat luokkanimet tulostetaan <body>-elementille, mutta tagia voi käyttää millä tahansa elementillä, ja useissakin kohdissa tarpeen mukaan.

Syntaksi

{BodyClass}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tulostettavat luokkanimet

{BodyClass}-tagi tulostaa seuraavat luokkanimet riippuen käyttäjän sijainnista ja tilasta verkkokaupassa:

Luokkanimi Ehdot
adminLoggedIn Ylläpitäjä on kirjautunut hallintatyökaluun.
CustomerLoggedIn Asiakas on kirjautunut sisään verkkokauppaan.
MultiPageCheckout Verkkokaupassa on käytössä monisivuinen kassa.
SinglePageCheckout Verkkokaupassa on käytössä yksisivuinen kassa.
ProductID-n Asiakas on tuotesivulla. n on kyseisen tuotteen ID-numero.
CategoryID-n Asiakas on tuoteryhmäsivulla. n on tuoteryhmän ID-numero.
MainCategoryID-n Asiakas on tuoteryhmäsivulla. n on kyseisen tuoteryhmän yliryhmän ID-numero.
NewsPageID-n Asiakas on uutissivulla. n on uutissivun ID-numero.
CampaignID-n Asiakas on kampanjasivulla. n on kampanjan ID-numero.
BrandID-n Asiakas on tuotemerkkisivulla. n on tuotemerkin ID-numero.
VersionID-n Version ID-numero.

Luokkanimien tulostaminen body-elementille

<body class="{BodyClass}">
...         

Esimerkin mukainen merkkaus tulostaisi luokkanimet välilyönneillä erotettuna listana body-elementille:

<body class="MultiPageCheckout AdminLoggedIn CustomerLoggedIn InfoPageID-11 VersionID-1">
...         

Esimerkkitapauksessa on seuraava tilanne:

 • Kävijä on ylläpitäjä, joka on kirjautunut sisään myös asiakastilillä.
 • Verkkokaupassa on käytössä monisivuinen kassa.
 • Kävijä on tällä hetkellä infosivulla, jonka ID-numero on 11.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'