Tulostaa tuotemerkin kampanjakuvan.

Kuvaus

Kampanjakuva ei ole sama asia kuin logo. Tuotemerkin logo tulostetaan tagilla {BrandLogo}.

Jos käytät kuvakokoattribuutteja width, height tai imagesize, kuvaviittaus luodaan /files/tuotekuvat-kansion alla sijaitsevaan, annettua kokoa vastaavaan pienennökseen (esim. /files/tuotekuvat/500x200/kuva.jpg).

Jos annettua kokoa vastaavaa pienennönkansiota ei ole, se luodaan automaattisesti, ja kansioon sijoitetaan halutun kokoinen pienennös haettavasta kuvasta.

Syntaksi

{BrandImage(
  id: int,
  class: string,
  link: boolean,
  imagesize: string,
  width: int,
  height: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuotemerkki

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotemerkki

Attribuutit

id:

Määrittää tulostettavalle <img>-elementille annettavan ID:n.

Sallitut arvot: merkkijono

class:

Määrittää tulostettavalle <img>-elementille annettavat luokkanimet.

Sallitut arvot: luokkanimet välilyönneillä erotettuina

Tulostaa tarvittaessa kuvan ympärille myös kuvaan liitetyn kampanjalinkin.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'