Tulostaa tuotepaketin toimitusajan, jos jokin tuotepaketin tuotteista on loppunut.

Kuvaus

Tuotepaketille asetetaan väliaikainen toimitusaika vain seuraavissa tapauksissa:
  • vain yhdellä tuotepaketin tuotteella on väliaikainen toimitusaika tai
  • kaikkien tuotepaketin tuotteiden toimitusaika on sama

Tagi ei tulosta mitään, jos kaksi tai useampi tuote on loppunut, niiden myyntiä ei jatketa ja niiden väliaikaiset toimitusajat eroavat toisistaan.

Syntaksi

{BundleStockDeliveryPeriod}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuotepaketti

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotepaketti

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'