Tulostaa tilaukselle tallennetun kommentin.

Kuvaus

Tagi poimii tulostamansa sisällön <textarea>-kentästä, jolla on attribuutti name='details'.

Lomake lähetetään POST-pyyntönä osoitteeseen /checkout.

Kun tilaus on jätetty, sama kommentti voidaan tulostaa käyttämällä {OrderComments}-tagia.

Tilauskommenttikentän voit tulostaa myös käyttämällä {CheckoutAcceptTerms}-tagia.

Syntaksi

{CartComment}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Toimii näkymässä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tilauskommenttikentän toteuttaminen

Alla olevalla esimerkkikoodilla voit toteuttaa tilauskommenttikentän mihin tahansa verkkokaupassasi. Useimmiten kommenttikenttää kannattaa käyttää ostoskorissa tai kassalla.

<form action="/checkout/" method="post">
  <div class="FormItem" id="SubmitOrderComment">
    <label for="OrderComments">{%AddComment}</label>
    <textarea name="details" id="OrderComments" rows="5" cols="72">{CartComment}</textarea>
  </div>
</form>

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'