Tulostaa ostoskorin alennustyypin, kun jokin alennus vaikuttaa ostoskorin hintaan.

Kuvaus

Alennus voi määräytyä alennuskoodin tai kampanjan perusteella.

Tagin tulostama teksti määräytyy alennustyypin perusteella. Teksti haetaan jollakin seuraavista koodeista:

  • Alennuskupongit: DiscountLabelCoupon
  • Kampanja-alennukset (muut kuin koodi): DiscountLabelCampaign
  • Kampanjakoodi: DiscountLabelCampaignWithCode

Syntaksi

{CartDiscountLabel}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'