Tulostaa ostoskorissa käytettävän toimitustavan tietoja.

Kuvaus

Tagi ei tulosta mitään, mikäli ostoskorissa ei ole tuotteita.

Oletusarvoisesti tagi tulostaa toimitustavan nimen. Voit kuitenkin muokata tulostettavaa sisältöä käyttämällä tagin helper-attribuutissa toimitustapojen tageja.

Syntaksi

{CartShippingMethod(
    includetax: boolean,
    helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: toimitustapa

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

includetax:

Sisällyttää toimituskuluihin arvonlisäveron arvolla true.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.
helper:

Määrittää tulostuksen sisällön ja merkkausmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

  1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
  2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

    Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'