Tulostaa listan tuotepaketeista, jotka on asetettu näkymään tuoteryhmässä.

Kuvaus

Tuotepaketit asetetaan näkymään tuoteryhmässä tuotekortin Tuotepaketit-välilehdellä tuotepaketin Julkaise-valikossa.

Voit tulostaa listan tuoteryhmän tuotepaketeista myös käyttämällä {Bundles}-tagin category-attribuuttia.

Tutustu tuotepaketteihin myös kauppiaan oppaassa.

Katso myös tarkemmat ohjeet tuotepakettiominaisuuden toteuttamiseen verkkokaupan teemassa.

Syntaksi

{CategoryBundles(
  classes: string,
  filters: string,
  helper: string,
  limit: int,
  product: int,
  sort: string,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuoteryhmä

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuotepaketti

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotelista
Näyteikkuna
Etusivu

Attribuutit

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

Katso myös tarkemmat ohjeet listojen luokkanimien määrittelyyn.

filters:

Asettaa suodattimet, joiden perusteella valikoidaan listalle vain tietyt tuotepaketit.

Sallitut arvot: 'featured' (hakee vain mainostettavaksi merkityt tuotepaketit)

Esim. filters: 'featured'

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. limit: 3

product:

Määrittää ID-numeron perusteella tuotteen, jonka on kuuluttava haettaviin tuotepaketteihin.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. product: 1

sort:

Määrittää listan lajitteluperusteet.

Sallitut arvot:

 • 'name_asc': aakkosjärjestys nimien mukaan (A-Ö)
 • 'name_desc': käänteinen aakkosjärjestys nimien mukaan (Ö-A)
 • 'released_asc': uutuusjärjestys (vanhimmat ensin)
 • 'released_desc': uutuusjärjestys (uusimmat ensin)
 • 'random': satunnainen järjestys
 • 'sales_asc': myyntimäärän mukaan nouseva järjestys
 • 'sales_desc': myyntimäärän mukaan laskeva järjestys
type:

Määrittää listan tulostusmuodon.

Attribuuttia käytetään vain, mikäli helper-attribuuttia ei ole asetettu. Tällöin type-attribuuttia ei tarvitse asettaa erikseen, vaan se otetaan automaattisesti käyttöön.

Sallitut arvot: 'normal'

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'