Tulostaa verkkokaupan yhteystiedoissa määritellyn puhelinnumeron.

Kuvaus

Sisältö tulostetaan verkkokaupan asetuksista riippuen joko

  • Hallintatyökalun Asetukset > Yleiset asetukset -sivun Yhteystiedot-kohdasta tai
  • Valitun kauppaversion asetuksista.

Tämän tagin tulostama sisältö kuuluu {ContactInformation}-tagin tulostamaan sisältöön.

Syntaksi

{ContactPhone(
    link: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

Arvolla true tulostaa puhelinnumeron ympärille linkkitagin, jolloin numeroon voi soittaa suoraan painamalla sitä.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'