Tulostaa sivun koko sisällön. Tagia käytetään sivuilla, joilla elementtejä ei ole mahdollista tulostaa erikseen.

Kuvaus

Tämä tagi on pakollinen. Tagin jättäminen pois kaupan teemasta voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia verkkokaupan käytettävyydessä ja ylläpidossa.

MyCashflow'n teemajärjestelmässä on kaksi sivupohjaa, joita käytetään useiden sivujen esittämiseen. Näitä ovat:

  • Yleinen sisältösivu: Tätä sivupohjaa käytetään esittämään asiakastilin sivut, minkä lisäksi se myös korvaa sivupohjan /checkout.html, mikäli se puuttuu teemasta.
  • Monivaiheinen kassa (1–5): Kassasivu, jonka kautta voidaan näyttää mikä tahansa monivaiheisen kassan sivuista.

Syntaksi

{Content}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Tagia käytetään seuraavissa sivupohjissa:

NäkymäSivupohja
Yleinen sisältösivu/template.html
Monivaiheinen kassa (1–5)/checkout.html

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'