Tulostaa valitun kauppaversion kielen kaksikirjaimisen koodin.

Kuvaus

Esimerkiksi MyCashflow'n oletusteemassa {CurrentLanguageCode}-tagia käytetään html-elementin lang-attribuutissa. Näin sivulle voidaan aina tulostaa ajantasainen tieto teemassa valitusta kielestä.

Syntaksi

{CurrentLanguageCode}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Kielitiedon tulostaminen html-elementille

{Doctype}
<html lang="{CurrentLanguageCode}">
<head>
    ...   

MyCashflow'n oletusteemassa kielitieto on tulostettu html-elementille käyttämällä {CurrentLanguageCode}-tagia elementin lang-attribuutissa.

Kielitiedon tulostaminen mahdollistaa esimerkiksi tyylien ja Javascript-komentojen käytön valitun kielen perusteella, mikä voi auttaa verkkokaupan lokalisoinnissa.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'