Tulostaa asiakastiliin liittyviä toimintoja ja valikkoja.

Kuvaus

Tagin tulostama sisältö riippuu siitä, onko asiakas kirjautunut sisään:

 • Kun asiakas ei ole kirjautunut, tulostetaan seuraavat linkit:
  • Tilausseuranta
  • Kirjaudu sisään
  • Rekisteröityminen (riippuen register-attribuutin arvosta)
 • Jos taas asiakas on kirjautunut sisään, tulostetaan seuraavat linkit:
  • Asiakastilisivu
  • Tilausseuranta
  • Kirjaudu ulos

Syntaksi

{CustomerNavigation(
  register: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'

register:

Määrittää, tulostetaanko myös linkki rekisteröitymissivulle.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo on false.