Tulostaa päivämäärän ja ajan.

Kuvaus

Päivämäärä tulostetaan muodossa 31.12.2015. Voit asettaa vaihtoehtoisen muotoilun format-attribuutissa.

Syntaksi

{Date(
  format: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tämänhetkisen päivämäärän ja ajan tulostaminen

<span class="current-date">
{Date(
  format: 'j.n.y H:i'
)}
</span>         

Esimerkissä tulostetaan päivämäärä ja aika muodossa 27.3.2014 10:00.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'

format:

Määrittää päivämäärän tulostusmuodon.

Sallitut arvot:

ArvoKuvausEsimerkki
dKuukauden päivä aina kahdella numerolla06
jKuukauden päivä ilman etunollia6
mKuukausi aina kahdella numerolla (etunolla)03
nKuukausi ilman etunollaa3
YVuosi neljällä numerolla2015
yVuosi kahdella numerolla15
H24-tunnin kellon mukainen tunti23
iMinuutti59
sSekunti59

Esimerkiksi tulostusmuodon 31.12.2015 saat aikaan merkinnällä format:'j.n.Y'.

Lisätietoja päivämäärän muotoilusta löydät esimerkiksi php.net-ohjeista.