Tulostaa link-tagin, joka kertoo Internet-selaimelle, että sisältö on saatavilla myös RSS-muodossa.

Kuvaus

RSS-syötteen sisältö riippuu sivusta, jolla tagia käytetään: tuotemerkkisivulla syöte sisältää tuotemerkin tuotteita uutuusjärjestyksessä, tuoteryhmäsivulla taas tuoteryhmän.

Mikäli tagia käytetään sivulla, johon ei liity tuotteita, syöte sisältää koko verkkokaupan uusimpia tuotteita.

Käytä tätä tagia aina head-elementissä.

Syntaksi

{Feed}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

RSS-tiedon tulostaminen head-elementtiin

<head>
  {Feed}
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <title>{Title}</title>
  ...        

MyCashflow'n oletusteemassa {Feed}-tagia on käytetty <head>-elementin alussa helpers/header.html-tiedostossa. Näin tieto RSS-syötteestä tulostuu kaikille verkkokaupan sivuille.

Esimerkiksi tuoteryhmäsivulla {Feed}-tagi palauttaa seuraavanlaisen merkkauksen:

<link rel="alternate" title="Demokauppa - Tietokoneet" href="http://demo.mycashflow.fi/feed/category/22" type="application/rss+xml" />       

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'