Tulostaa linkin RSS-syötteeseen.

Kuvaus

RSS-syötteen sisältö riippuu sivusta, jolla tagia käytetään: tuotemerkkisivulla syöte sisältää tuotemerkin tuotteita uutuusjärjestyksessä, tuoteryhmäsivulla taas tuoteryhmän.

Syntaksi

{FeedUrl}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Linkin tulostaminen verkkokaupan RSS-syötteeseen

<a href="{FeedURL}">Tilaa RSS-syötteemme</a>            

{FeedUrl}-tagi tulostaa kaikki linkissä tarvittavat osat oletusarvoisesti, joten a-elementin href-attribuutissa ei tarvita muuta sisältöä.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'