Tulostaa tuotesuodattimen arvojen valintatyökalut.

Kuvaus

Tagin käyttäminen teemassa edellyttää, että käytössä on kokeellinen ominaisuus Tuoteominaisuudet (saatavilla alkaen MyCashflow Advanced -paketista).

Lue myös tarkemmat ohjeet tuotesuodattimien toteuttamiseen teemassa.

Oletusarvoisesti tagi tulostaa <ul>-listan valittavissa olevista suodattimen arvoista. Voit muotoilla valintatyökalut haluamallasi tavalla helper-attribuutissa.

Syntaksi

{FilterOptions(
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: product-list-filter

Näkyvyyshelper-attribuutissa: product-list-filter-option

Tagia käytetään vain {ProductListFilters}-tagin helper-attribuutissa.

Tuotelistan suodattimien toteuttaminen

Alla näet yksinkertaisen tuotesuodattimien toteutuksen tuoteryhmän tuotelistan yhteyteen:

{ProductListFilters(
 before: '<div class="ProductListFilters">',
 helper: {{
   {Filtername(before: '<span class="FilterName {FilterClass}">', after: '</span>')}
   {FilterOptions(
    before: '<ul class="FilterOptions">',
    helper: {{
     <li>
      <a href="{FilterOptionSelectUrl}">{FilterOptionName} ({FilterOptionResultCount})</a>
     </li>
    }},
    after: '</ul>'
   )}
 }},
 after: '</div>'
)}
{Products}

Suodattimet lisätään ennen tuotelistaa käyttämällä {ProductListFilters}-tagia.

Listalle tulostetaan jokaisen suodattimen nimi ({FilterName}) ja valittavissa olevat arvot ({FilterOptions}).

Jokaisesta valittavissa olevasta arvosta tulostetaan:

Tässä esimerkissä ei toteuteta suodattimien poistamista käytöstä. Katso tätä varten tarkemmat ohjeet tuotesuodattimien toteuttamiseen teemassa.

Attribuutit

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'