Tulostaa linkin salasananpalautuslomakkeelle.

Kuvaus

Tämä tagi poistuu käytöstä. Tagin käyttöä ei suositella.

Tulosta linkki salasananpalautuslomakkeelle käyttämällä {CustomerResetPasswordLink}-tagia.

Itse salasananpalautuslomakkeen voit tulostaa käyttämällä {CustomerResetPasswordForm}-tagia.

Tulostettavan linkin tekstinä käytetään 'ForgotPassword'-koodilla tallennettua sanaa MyCashflow'n sanakirjatyökalusta.

Syntaksi

{LinkAccountResetPassword}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'