Tulostaa vapaavalintaisen verkkokaupan sivun URL-osoitteen.

Kuvaus

Linkin kohde valitaan asettamalla arvo sekä type- että id-attribuuteille.

Tagi tulostaa pelkän URL-osoitteen, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi <a>-tagin href-attribuutissa. Voit tulostaa valmiin linkin haluttuun kohteeseen käyttämällä {Link}-tagia.

Syntaksi

{LinkURL(
  id: id,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

id:

Kohdesivun ID-numero.

Sallitut arvot: sivun ID-numero

type:

Kohdesivun sisältötyyppi.

Sallitut arvot:

 • 'product'
 • 'category'
 • 'brand'
 • 'campaign'
 • 'infopage'
 • 'news'
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'