Tulostaa asiakastilin sisäänkirjautumislomakkeen.

Syntaksi

{Login(
    form_id: string,
    fieldset_id: string,
    on_success: string,
    on_error: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

form_id:

Määrittää tulostettavalle <form>-elementille id-attribuutin.

Sallitut arvot: merkkijono

fieldset_id:

Määrittää tulostettavalle <fieldset>-elementille id-attribuutin.

Sallitut arvot: merkkijono

form_info:

Määrittää kirjautumislomakkeelle ohjetekstin, joka näytetään syötekenttien yllä.

Sallitut arvot: merkkijono

on_success / on_error:

Näiden attribuuttien avulla voit määrittää osoitteet, joihin käyttäjä ohjataan onnistuneen ja epäonnistuneen kirjautumisen jälkeen.

Sallitut arvot: URL-osoite

Oletusarvo on_success-attribuutille on asiakastilin osoite. on_error-attribuutti ohjaa oletusarvoisesti osoitteeseen /account/login.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'