Tulostaa ilmoituksia, joita MyCashflow generoi automaattisesti asiakkaan toimintojen ja verkkokaupan tilan perusteella.

Kuvaus

Tämä tagi on pakollinen. Tagin jättäminen pois kaupan teemasta voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia verkkokaupan käytettävyydessä ja ylläpidossa.

Tulostettavia ilmoituksia voidaan rajata tarpeen mukaan group- ja name-attribuuttien avulla.

Oletuksena tagi tulostaa kaikki ilmoitukset, joita sivun lataamisen yhteydessä on syntynyt.

Katso myös MyCashflow'n tuottamien ilmoitusten kuvaukset.

Syntaksi

{Notifications(
  group: string,
  name: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Esimerkkejä

{Notifications(
  name: 'LoginFailed'
)}

{Login(
  before: '<h1>Kirjaudu sisään</h1>'
)}       

Esimerkissä käytetään {Notifications}-tagia näyttämään asiakkaan kirjautumisessa tapahtuvat virheet.

Itse kirjautumislomake tulostetaan käyttämällä {Login}-tagia.

Attribuutit

group:

Määrittää ilmoitusryhmän, jonka ilmoitukset tagilla halutaan tulostaa.

Katso sallitut arvot ilmoitusryhmätaulukosta.

name:

Määrittää yksittäisen ilmoituksen, joka tagilla halutaan tulostaa.

Katso sallitut arvot ilmoitustaulukosta.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'