Tulostaa tilaustuotteen räätälöintivalinnat.

Kuvaus

Räätälöintilista tulostetaan <dl>-listana. wrap-attribuutin avulla voit halutessasi jättää itse <dl>-elementin pois, jolloin tulostetaan vain <dd>- ja <dt>-elementit peräkkäin.

Syntaksi

{OrderProductChoices(
    wrap: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tilaustuote

Tagia käytetään vain {OrderProducts}- ja {ReceiptProducts}-tagien helper-attribuutissa.

Tagia käytetään vain {OrderProducts}- ja {ReceiptProducts}-tagien helper-attribuutissa.

Attribuutit

wrap:

Poistaa tarvittaessa tulostuksesta listan sisältävän <dl>-elementin.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'