Tulostaa yhden tilatun tuotteen kaikkien kappaleiden yhteispainon.

Syntaksi

{OrderProductTotalWeight(
    format: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tilaustuote

Attribuutit

format:

Määrittää tulostettavan painon yksikön (grammat/kilogrammat).

Sallitut arvot:

  • 'grams': Tulostetaan paino aina grammoina.
  • 'kilograms': Tulostetaan paino aina kilogrammoina.

Oletusarvoisesti tagi tulostaa painon grammoina, jos paino on alle yhden kilon. Muuten paino tulostetaan kilogrammoina.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'