Tulostaa leivänmurunavigaation (polun valitulle sivulle) sisäkkäisinä listoina.

Kuvaus

Navigaatioon tulostettavat elementit määräytyvät automaattisesti asiakkaan sijainnin mukaan. Esimerkiksi tuotesivulla navigaatioon sisällytetään tuotteen koko tuoteryhmähierarkia.

Kun tagia käytetään tuotesivulla, ja tuote kuuluu useaan saman tason tuoteryhmään, tulostetaan viimeisenä polun osana tuotteen järjestyksessä ensimmäinen tuoteryhmä.

Syntaksi

{Path}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'