Tulostaa tiedon tuotteen saatavuudesta.

Kuvaus

Jos käsittelyssä on variaatio, jolla on oma varastosaldo, tulostetaan tiedot variaation saatavuudesta.

Tulostettavat saatavuustiedot koostuvat seuraavista osista:

 • Saatavuus
 • Varastosaldo (hallittavissa stock-attribuutilla)

  Voit tulostaa pelkän varastosaldon myös {ProductStockBalance}-tagilla.

  Tulostettaessa varastosaldoa kokonaisvarastosaldosta vähennetään varaukset (tuotteiden määrä käsittelemättömillä tilauksilla).

 • Toimitusaika (mikäli asetettu)

Syntaksi

{ProductAvailability(
  html: boolean,
  stock: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

html:

Määrittää tulostetaanko sisällön ympärille oletusarvoinen HTML-merkkaus.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

stock:

Määrittää tulostetaanko tuotteen varastosaldo.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'