Tulostaa tuotteen kampanjahinnan.

Kuvaus

Kampanjahinta voi määrittyä kahdella eri tavalla:

  • Kampanjan yleisen alennusprosentin perusteella
  • Tuotteen yksilöllisen kampanjahinnan perusteella – jos yksilöllinen hinta on asetettu

Kampanjahinta ei ole sama asia kuin myyntihinta. Tuotteella voi olla eri hinta eri kampanjoissa, mutta myyntihinta määräytyy suurimman kampanja-alennuksen perusteella.

Lue lisää kampanjatuotteiden hinnoittelusta käyttöoppaasta.

Syntaksi

{ProductCampaignPrice(
    campaign_id: int,
    includetax: boolean,
    currencysymbol: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote, campaign-product

Aseta tarvittaessa campaign_id-attribuutilla kampanja, jonka perusteella haluat tulostaa alennushinnan.

Attribuutit

campaign_id:

Määrittää kampanjan, jonka perusteella kampanjahinta tulostetaan.

Sallitut arvot: kokonaisluku (kampanjan ID-numero)

includetax:

Laskee tulostettavan summan joko arvonlisäveron kanssa tai ilman.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

currencysymbol:

Määrittää tulostetaanko summan mukana myös valuuttasymboli. Tulostettava symboli valitaan automaattisesti käytössä olevan valuutan perusteella.

exchanged-attribuutti määrittää, minkä valuutan symboli tulostetaan.

Valuuttasymboli voidaan tulostaa myös käyttämällä {CurrencySymbol}-tagia.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'