Tulostaa tiedot tuotteen tilausrajoituksista.

Syntaksi

{ProductOrderLimit(
  mode: string,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Yksittäisen tuotteen sivupohjathemes/shop/THEME/product.html

Attribuutit

mode:

Määrittää tulostettavat tilausrajoitukset.

Sallitut arvot:
 • min: Tulostetaan vain minimitilausraja.
 • max: Tulostetaan vain maksimitilausraja.
 • auto: Tulostetaan kaikki asetetut rajoitukset. (oletusarvo)

Esim. jos tuotteella on vain minimitilausraja, mode: 'auto' tulostaa pelkän minimitilausrajan. Jos molemmat rajoitukset on asetettu, molemmat tulostetaan.

type:

Määrittää tilausrajoitusten tulostusmuodon.

Sallitut arvot:
 • text: Tulostetaan tilausrajoituksista informoiva teksti (sanakirjan rivi ProductOrderLimitRange) ja rajoitukset.
 • value: Tulostetaan vain tilausrajoitukset.

Esim. type: 'text' tulostaa rajoitukset muodossa Voit ostaa tuotetta 2 - 6 kpl / tilaus.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'