Tulostaa tuotteen myyntihinnan päättymispäivämäärän, mikäli tuotteella on alennushinta jossain kampanjassa.

Kuvaus

Jos tuote kuuluu useaan kampanjaan, myyntihinta määräytyy suurimman kampanja-alennuksen mukaan. Kaikkien kampanjoiden alennuksia ei siis sovelleta.

Päivämäärä tulostetaan muodossa 31.12.2015.

Tagi ei tulosta mitään, mikäli tuotteella ei ole kampanjahintaa. Jos taas kampanjahinnalla ei ole päättymispäivämäärää, tulostetaan sanakirjasta ProductPriceTemporaryValidity-koodilla löytyvä sana, joka kertoo että hinta on voimassa toistaiseksi.

Syntaksi

{ProductPriceValidity}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'