Tulostaa tuotekuvat pienessä esikatselukoossa.

Kuvaus

Jos tuotteella on vain yksi kuva, se voidaan jättää pois esikatselulistalta käyttämällä attribuuttia showall: false. Tällöin tuotteen ainoa kuva ei turhaan näy sekä pääkuvana että thumbnail-listalla.

Syntaksi

{ProductThumbnails(
  imagesize: string,
  width: string,
  height: string,
  showall: boolean,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Tuotekuvien tulostaminen tuotekortilla

Tässä esimerkissä käydään läpi yksi mahdollinen tapa tulostaa tuotekuvat verkkokaupan tuotesivulla.

MyCashflow'n oletusteemassa tuotekuvat on tulostettu käyttämällä {ProductImages}-tagia, joka tulostaa tuotteen kaikki kuvat.

<div id="ProductImages">
  <figure class="main-image">
    {ProductImage}
    <figcaption>
      {ProductImageCaption}
    </figcaption>
  </figure>
  {ProductThumbnails}
</div>         

Tuotteen pääkuva tulostetaan käyttämällä {ProductImage}-tagia.

Attribuutit

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

showall:

Arvolla false tämä attribuutti estää thumbnail-listan tulostamisen, jos tulostettavia kuvia on vain yksi.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'