Tulostaa tuotteen takuuajan kuukausina.

Kuvaus

Tuotteen takuuaika asetetaan tuotteen hallintalomakkeella kohdassa Ostohinta, tuotenumerot & toimittajan tiedot > Takuuaika.

Mikäli tagilla on attribuutti html: true, tagi tulostetaan <dl>-listana, ja sisältöön lisätään sanakirjasta koodeilla 'Warranty' ja 'Months' löytyvät sanat.

Syntaksi

{ProductWarranty(
    html: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

html:

Määrittää tulostetaanko sisällön ympärille oletusarvoinen HTML-merkkaus.

Sallitut arvot: true / false

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'