Tulostaa URL-osoitteen, jossa haluttu hakusuodatin otetaan pois käytöstä.

Kuvaus

Tämä tagi on käytössä vain maksullisissa MyCashflow-palvelupaketeissa.

Osoite tulostetaan vain, mikäli käsiteltävä hakusuodatin on asetettu.

Hakusuodatin asetetaan SearchFilterOptionSelectUrl-tagin tulostamassa URL-osoitteessa.

Tagi tulostaa pelkän URL-osoitteen, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi <a>-tagin href-attribuutissa. Osoitetta voidaan kutsua myös AJAX-pyynnöllä, jos halutaan toteuttaa teemaan livehaku.

Katso myös tarkemmat ohjeet hakutyökalujen toteuttamiseen verkkokaupan teemassa.

Syntaksi

{SearchFilterOptionRemoveUrl}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: search-filter-options

Tagia käytetään vain {SearchFilterOptions}-tagin helper-attribuutissa.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'