Tulostaa hakusuodattimen valintalinkit ja suodattimella löytyvien tuotteiden määrän.

Kuvaus

Tämä tagi on käytössä vain maksullisissa MyCashflow-palvelupaketeissa.

Tagin tuottama sisältö koostuu seuraavista tageista:

MyCashflow'n maksullisten palvelupakettien hakukone sisältää seuraavat hakusuodattimet:

 • Hintaluokka
 • Tuoteryhmä
 • Tuotemerkki

Katso myös tarkemmat ohjeet hakutyökalujen toteuttamiseen verkkokaupan teemassa.

Syntaksi

{SearchFilterOptions(
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: search-filter

Tagia käytetään vain {SearchFilters}-tagin helper-attribuutissa.

Attribuutit

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'