Tulostaa verkkokaupan hakusivun osoitteen.

Kuvaus

Hakusivun osoite on aina /search?q=hakusana.

Jos on asetettu hakusana tai valittu hakufilttereitä, filtterien GET-parametrit lisätään osoitteen perään.

Syntaksi

{SearchUrl}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: searchterm

Tagia käytetään vain hakusivulla ja seuraavien tagien helper-attribuuteissa:

Suositeltujen hakutermien tulostaminen teemassa

Käyttämällä apuna {SearchSuggestions}- ja {SearchUrl}-tageja, voit tulostaa sivulle hakutermiin perustuvia suositeluja hakutermejä. Suositukset määritetään automaattisesti verkkokauppaan suoritettujen hakujen perusteella.

{SearchSuggestions(
    before: '<p class="SearchSuggestions"><strong>Suositeltuja hakutermejä: </strong>',
    after: '</p>',
    helper: '{{ <a href="{SearchUrl}">{SearchKeyword}</a>&#8194; }}'
)}

Esimerkissä tulostetaan hakutulossivulla lista suositelluista hakutermeistä. Jokaisesta suosituksesta tulostetaan linkki hakusivulle käyttämällä {SearchUrl}-tagia. Itse hakutermi tulostetaan käyttämällä {SearchKeyword}-tagia.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.