Tulostaa valitun tuoteryhmän aliryhmät.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tuoteryhmät tulostetaan <ul>-listana, jolle annetaan luokkanimet

Tulostettaville tuoteryhmille asetetaan useita luokkanimiä:

 • Itse listalle annetaan luokkanimet Categories ja NavigationList. Mikäli tuoteryhmärakenne on useammassa kuin yhdessä tasossa, seuraavien tasojen listoille luokkanimiä ei tulosteta.
 • Mikäli asiakas on tuoteryhmäsivulla, joka kuuluu navigaatioon, kyseiselle tuoteryhmälle lisätään navigaatiossa luokkanimi Current.
 • Jokaiselle <li>-elementille tulostetaan tuoteryhmän ID muodossa Category-n.
 • Jokaisen listan ensimmäiselle ja viimeiselle navigaatioelementille tulostetaan luokat FirstNavigationItem tai LastNavigationItem.

Voit muotoilla listan sisällön ja merkkauksen haluamaksesi käyttämällä tuoteryhmien tageja helper-attribuutissa.

Tämä tagi on pikakomento {Categories}-tagille. Voit tulostaa saman sisällön {Categories}-tagin oikeilla attribuuteilla.

Syntaksi

{SubCategories(
  brand: int,
  category: int,
  parent: int,
  first: boolean,
  start: int,
  levels: int,
  show: string,
  sort: string,
  classes: string,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuoteryhmä

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuoteryhmä

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotelista
Näyteikkuna
Etusivu

Attribuutit

brand:

Määrittää tuotemerkit, joiden tuotteet haetaan.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotellut tuotemerkkien ID-numerot. Arvolla 'ALL' tuotteet haetaan kaikista tuotemerkeistä.

Esim. brand: '2|34|5'

category:

Määrittää tuoteryhmät, joista tuotteet haetaan.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotellut tuoteryhmien ID-numerot. Arvolla 'ALL' tuotteet haetaan kaikista tuoteryhmistä.

Esim. category: '2|34|5'

first:

Asettaa tarvittaessa navigaatiolistalle luokkanimen, joka kertoo listan olevan navigaation tai jonkin navigaatioelementin ensimmäinen elementti.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

start:

Määrittää tuoteryhmähierarkian tason, jolta tulostaminen aloitetaan.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. arvolla start:2 tulostetaan tuoteryhmät alkaen 2. tasolta.

show:

Määrittää näytetäänkö tuoteryhmälistalla verkkokaupan kaikki tuoteryhmät vai pelkät käyttäjän valitseman tuoteryhmän alaiset ryhmät.

Sallitut arvot:

 • 'active': tulostetaan vain käyttäjän valitseman tuoteryhmän alaiset tuoteryhmät
 • 'all' (oletusarvo): tulostetaan koko tuoteryhmävalikko
sort:

Lajittelee tuoteryhmälistan haluttuun järjestykseen.

Sallitut arvot:

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

Katso myös tarkemmat ohjeet listojen luokkanimien määrittelyyn.

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'