MyCashflow-teemalle voidaan määrittää yksilölliset asetukset, jotka määrittävät joitakin teeman yleisiä ominaisuuksia.

Mikäli asetustiedosto puuttuu kaupan teemasta, teemaa ei voi ottaa käyttöön verkkokaupassa.

Asetukset määritellään teeman juurikansioon sijoitettavassa theme.xml-tiedostossa. Asetustiedosto on XML-tiedosto, josta esimerkiksi tietyt Interface-tagit lukevat tarvitsemiaan tietoja.

Seuraavissa esimerkeissä käytetään mallina MyCashflow'n oletusteeman asetuksia.

Kuvien kokoluokat

<ImageSizes>
      
   <!-- Mini on käytössä esimerkiksi ostoskorin pikkukuvissa -->
   <Mini width="32" height="32"/>
   <!-- List on käytössä tuotelistojen tuotteilla -->
   <List width="162" height="162"/>
   <!-- Normal on käytössä tuotesivun tuotekuvalla -->
   <Normal width="258" height="258"/>
   <!-- Big on käytössä tuotekuvan suurennoksilla -->
   <Big width="900" height="600"/>
   
   <!-- OpenGraph on käytössä OpenGraph-metatietoihin tulostettavalla kuvalla (hyvä olla iso) -->
   <OpenGraph width="1500" height="1500"/>
   
   <!-- BrandList on käytössä tuotemerkin logoa tulostettaessa navigaatioissa ja listoissa -->
   <BrandList width="32" height="32"/>
   <!-- BrandNormal on käytössä tuotesivun {ProductBrand} tagilla -->
   <BrandNormal width="162" height="162"/>
   
   <!-- CampaignImage on käytössä tuoteryhmän fiiliskuvalla -->
   <CampaignImage width="383"/>
   <!-- CheckoutLogo on käytössä kassan toimitus- ja maksutapalogoilla -->
   <CheckoutLogo width="270" height="90"/>
   
</ImageSizes>

Teeman ominaisuudet

<!-- Features elementti sisältää tietoa teeman ominaisuuksista -->
<Features>
   <!-- Checkout kertoo käytettävät kassan tyypit. Molempien ollessa käytettävissä, voidaan valita version asetuksista kassan tyyppi. -->
   <Checkout>
      <SinglePage supported="true" />
      <MultiPage supported="true" default="default" />
   </Checkout>
   
   <!--
    ProductBundles määrittää tuotepakettien toteutustavan. Arvon ollessa false (tai tämän elementin puuttuessa) {ProductShortDesc}-tagi tulostaa tuotepaketit.
    Jos arvo on true, teemaan on lisättävä haluttuun kohtaan {ProductBundles}-tagi, joka tulostaa tuotepakettilistauksen.
   -->
   <ProductBundles supported="true" />

   <!--
   Kun kaupassa ovat käytössä uudistetut lahjakortit, teeman asetuksissa on käytettävä GiftCards-asetusta, joka mahdollistaa laajan teematuen toteuttamisen lahjakorteille.
   
   Lue lisää asetuksen vaikutuksista.
   -->
   <GiftCards supported="true" />
   
   <!--
   Kun tuotesuodattimet ovat käytössä kaupassa, ProductListFilters-asetuksen avulla mahdollistetaan suodattimien käyttö teemassa.
   
   Lue lisää tuotesuodattimien käytöstä teemassa.
    -->
   <ProductListFilters supported="true" />
</Features>

Asetukset

<!-- Settings elementti sisältää teeman asetukset -->
<Settings>
   <!-- Doctype voi olla HTML5 tai XHTML (oletuksena) -->
   <Doctype standard="HTML5" />
   
   <!-- Images => NoImage asettaa teeman alta löytyvän kuvatiedoston teeman "Ei kuvaa" kuvaksi -->
   <!-- <Images><NoImage file="i/noImage.jpg" /></Images> -->

   <!-- Tuotelistojen sivukoot, jotka näytetään tuotelistan sivutusvalikossa -->
   <ProductList>
      <PageSizes>
         <PageSize>25</PageSize>
         <PageSize>50</PageSize>
         <PageSize>100</PageSize>
      </PageSizes>
   </ProductList>
</Settings>

Kokonainen asetustiedosto

Jos olet kehittämässä omaa teemaasi, voit kopioida oheiden asetustiedoston suoraan teemasi juurihakemistoon nimellä theme.xml, ja tehdä siihen tarvitsemiasi muutoksia.

<?xml version="1.0"?>
<Theme>
 <ImageSizes>
  <Mini width="80" height="80" />
  <List width="180" height="180" />
  <Normal width="600" height="600" />
  <Big width="1200" height="1200" />
 </ImageSizes>
 <Features>
  <Checkout>
   <SinglePage supported="true" default="default" />
   <MultiPage supported="false" />
  </Checkout>
  <ProductBundles supported="true" />
  <GiftCards supported="false" />
  <ProductListFilters supported="true" />
 </Features>
 <Settings>
  <Doctype standard="HTML5" />
  <ProductList>
   <PageSizes>
    <PageSize>25</PageSize>
    <PageSize>50</PageSize>
    <PageSize>100</PageSize>
   </PageSizes>
  </ProductList>
 </Settings>
</Theme>