Tulostaa aktiivisen teemakansion nimen.

Kuvaus

{Theme}-tagia voidaan käyttää esimerkiksi tyyli- tai muiden tiedostojen hakemiseen teemahakemistosta.

{ThemeURL}-tagilla voit tulostaa teeman koko osoitteen.

Jos teema sijaitsee uudessa themes/shop-kansiossa, {Theme}-tagi tulostaa teeman koko tiedostopolun esim. /files/themes/shop/THEME.

Syntaksi

{Theme}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tyylitiedostoviittauksen luominen {Theme}-tagin avulla

<head>
  ...
  <!-- Tyylitiedosto -->
  <link
    rel="stylesheet"
    href="/files/{Theme}/css/master.css"
    type="text/css"
    media="all" />
  
  <!-- Favicon -->
  <link
    rel="icon"
    href="/files/{Theme}/i/favicon.png" 
    type="image/png" />
  ...
</head>       

Esimerkissä tulostetaan teemakansion nimi linkkeihin, joista toisella haetaan tyylitiedosto, ja toisella favicon.

Useimmiten tyylitiedostoviittauksiin kannattaa käyttää {MinifyCSS}-tagia, jonka avulla voit minifioida sivulle haettavat CSS-tiedostot automaattisesti.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'