Tulostaa sivun otsikon ja tarvittaessa myös verkkokaupan nimen.

Kuvaus

Sivun otsikko määräytyy automaattisesti. Esimerkiksi tuotesivulla sivun otsikko on tuotteen nimi.

Tarvittaessa sivun otsikko – {PageTitle} – voidaan asettaa manuaalisesti käyttämällä Web Designer -laajennusta.

Syntaksi

{Title(
  shop_name: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

<title>-elementin muotoilu

...
<head>
  <title>{Title}</title>
  ...       

Esimerkissä tulostetaan sivun otsikko ja verkkokaupan nimi. {Title}-tagin shop_name-attribuutin oletusarvo on true, joten tässä tapauksessa sitä ei tarvitse asettaa erikseen.

...
<head>
  <title>Toimitusehdot | MyCashflow-demokauppa</title>
  ...      

Yllä näet tagin oletusarvoisen tulostusmuodon.

...
<head>
  <title>
    {Title(
      shop_name: false,
      after: ' | {%TitleSuffix}'
    )}
  </title>
  ...        

Yllä näkyvällä merkkauksella haetaan sivun otsikko, mutta ilman verkkokaupan nimeä.

Sen sijaan otsikon jälkeen lisätään after-attribuutilla omaa sisältöä. Sanakirjaan on tallennettu 'TitleSuffix'-koodilla sisältöä, joka halutaan näyttää title-elementissä jokaisella verkkokaupan sivulla. Sisältö haetaan käyttämällä {Text}-tagin lyhyttä syntaksia.

Attribuutit

shop_name:

Määrittää, tulostetaanko sivun otsikon lisäksi myös verkkokaupan nimi.

Kaupa nimi ja otsikko erotetaan automaattisesti toisistaan putkimerkillä.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo on true.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'