Sivupohjat joita käytetään tilauksien PDF-muotoisten tulosteiden (esim. lasku) muodostamiseen.

MyCashfow'n tilaustulosteiden sivupohjat ovat tavallisia HTML-tiedostoja, jotka muunnetaan automaattisesti PDF-muotoon käyttämällä Prince XML -ohjelmaa.

Prince XML:n avulla PDF-tiedostojen ulkoasu voidaan määritellä CSS-tyyleillä, joten tulosteiden suunnittelu on yhtä suoraviivaista kuin kaikkien muiden verkkokaupan sivujen.

Yksikään tilaustuloste ei ole pakollinen sivupohja. Puuttuvat tulosteet korvataan aina MyCashflow'n oletusteeman vastaavilla sivupohjilla.